Lucrari de topografie

Firma noastra execută, în principal, următoarele tipuri de lucrări topografice:

  • Trasarea şi materializarea limitelor în teren în concordanţă cu actele de proprietate;
  • Măsurători topografice (sistem de proiecţie STEREOGRAFIC 1970) pentru delimitarea parcelarului şi subparcelarului pentru lucrările de amenajarea pădurilor;
  • Măsurători topografice (sistem de proiecţie STEREOGRAFIC 1970) în vederea punerii în posesie a terenurilor forestiere ce fac obiectul legilor fondului funciar;
  • Măsurători topografice (sistem de proiecţie STEREOGRAFIC 1970) în vederea întocmirii planurilor topografice de detaliu pentru diverse proiecte (drumuri forestiere, drumuri publice, reţele electrice, corectare de torenţi, microhidrocentrale, centrale eoliene etc.)