Expertize tehnice şi consultanţă în domeniul silvic

Firma noastra execută, în principal, următoarele tipuri de expertize tehnice:

  • Identificarea vechiului amplasament al terenurilor ce fac obiectul legilor fondului funciar, prin suprapunerea diverselor hărţi existente între ele (hărţi amenajistice cu planuri cadastrale vechi – scara 1:2880 şi planuri cadastrale noi, ortofotoplanuri etc.);
  • Evaluări de terenuri forestiere şi masă lemnoasă etc;