Autorizaţii deţinute de personalul angajat al S.C. OMNI S.R.L

 • Banu Constantin:
  1. Certificat de atestare nr. 45 din 14.04.2010 – atestat ca expert care certifică din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajarea pădurilor;
  2. Certificat de autorizare seria RO-TM-F nr. 0002 din 29.09.2010 – atestat să realizeze lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, din categoria B;
  3. Certificat de atestare nr. 2 din 06.10.2010 – atestat ca şef de proiect pentru lucrările de amenajarea pădurilor;
  4. Certificat de atestare nr. 1437 din 29.10.2010 – în domeniile:
   • Proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic;
   • Execuţie – efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic ;
  5. Certificat de atestare nr. 123 din 19.03.2010 – atestat ca persoană fizică în domeniul proiectării de drumuri forestiere;
 • Sima Gabriel:
  1. Certificat de atestare nr. 5 din 06.10.2010 – atestat ca şef de proiect pentru lucrările de amenajarea pădurilor;
  2. Certificat de atestare nr. 134 din 19.03.2010 – atestat ca persoană fizică în domeniul proiectării de drumuri forestiere;
  3. Certificat de atestare nr. 1436 din 29.10.2010 – în domeniul:
   • Proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic;
 • Roşu Marian:
  1. Certificat de atestare nr. 1430 din 29.10.2010 – în domeniile:
   • Proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic;
   • Execuţie – efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic;