Drumuri forestiere

 • Drumurile forestiere folosesc la accesibilizarea fondului forestier. Proiectarea acestora se execută de către unităţi atestate în domeniul proiectării de drumuri forestiere de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
 • La baza elaborării proiectelor de drumuri forestiere stă efectuarea unor studii de specialitate după cum urmează:
  • Studiul topografic;
  • Studiul geotehnic;
  • Studiul hidrologic;
 • Aceste proiecte permit accesarea de fonduri prin următoarele programe şi măsuri:
  • Masura 125- „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;
  • Surse proprii de finanţare.

Societatea noastră a participat până în momentul actual, ca şi colaborator la proiectarea a cca. 15 km drumuri forestiere necesare (proiecte derulate prin S.A.P.A.R.D. şi Masura 125- „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”).