Documentaţii de  schimbare a categoriei de folosinţă:

Documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă se întocmesc în cazul modificării categoriei de folosinţă actuale a terenului. După natura lor aceste documentaţii se împart în:

  • Documentaţii de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere (ex. schimbarea categoriei de folosinţă a drumurilor forestiere nou construite);
  • Documentaţii de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole (ex. scoatere din circuit agricol al unor terenuri).