Scurtă prezentare

Descrierea societatii S.C. OMNI S.R.L:

 • CUI: RO1833114;
 • Certificat de înregistrare fiscală: J35/2216/1991;
 • Obiectul principal de activitate: 7112 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea (inclusiv elaborarea planurilor topografice, a hărţilor şi cadastrul imobiliar);
 • Principala piaţă a afacerilor: Proprietarii de păduri din România;

Scurt istoric

 • S.C. OMNI S.R.L  este o societate înfiinţată încă din anul 1991 (sub numele de S.C. UXECO S.R.L.), cu o vastă experienţă în domeniul amenajarea pădurilor, fiind una dintre primele firme de profil din ţară, având încă de la început ca obiect principal de activitate proiectarea în domeniul silvic, mai exact amenajarea pădurilor, fiind autorizată şi în prezent în acest domeniu. De-a lungul timpului a executat lucrări în domeniul amenajarea pădurilor, în numeroase judeţe din România (11 judeţe – AB, AR, BH, CS, GJ, HD, MM, PH, SJ, SM, TM), beneficiarii acestor lucrări fiind atât ocoale silvice de stat şi private şi unităţi teritorial administrative (primării), cât şi persoane juridice (composesorate, asociaţii, etc) şi persoane fizice, lucrările fiind avizate de către forurile superioare (autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură). În această perioadă societatea noastră a efectuat lucrări de amenajarea pădurilor pentru o suprafaţă aproximativă de peste 100.000 ha, în diverse zone ale ţării.
 • Începând cu anul 2006 societatea noastră este atestată să execute lucrări de proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic. De la atestare si până în prezent am executat proiecte de reconstrucţie ecologică prin împădurirea terenurilor agricole degradate şi proiecte de împădurire a terenurilor agricole degradate (prin programul de îmbunatătire a calităţii mediului) pentru o suprafaţă de cca. 850 ha, amplasate în localităţi din judeţele: CS (Bozovici, Caraşova), HD (Teliucu Inferior), TM (Cenad, Parta, Gătaia);
 • Din anul 2010 societatea noastră este atestată să execute lucrări de execuţie – efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic;
 • Tot din anul 2010 societatea noastră execută lucrări în domeniul proiectării de drumuri forestiere prin persoanele fizice angajate, atestate să execute astfel de lucrări, participând ca şi colaborator la întocmirea proiectului tehnic pentru un drum forestier de cca. 15 Km, din judeţul Caraş Severin;
 • Lucrări de referinţă executate de societatea noastră în domeniile de activitate:

  Nr. Anul Beneficiar Denumirea Lucrării Judeţul Observaţii
  Amenajarea pădurilor/amenajamente silvice
  1 1992 Ocolul Silvic Mehadia AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER AL O.S. MEHADIA CS avizat
  2 1993 Ocolul Silvic Berzasca AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER AL O.S. BERZASCA CS avizat
  3 2000 Addendum amenajament OS Zalău STUDIU ADITIONAL LA AMENAJAMENTUL SILVIC AL O.S. ZALĂU SJ avizat
  4 2002 Comuna Bistra STUDIU DE TRANSFORMARE A PĂŞUNII ÎMPĂDURITE PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI BISTRA AB avizat
  5 2003 Oraşul Vişeu de Sus AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A ORAŞULUI VIŞEU DE SUS MM avizat
  6 2003 Comuna Lăzăreni AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI LĂZĂRENI BH avizat
  7 2003 Comuna Mădăraş AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI MĂDĂRAŞ BH avizat
  8 2003 Comuna Husasău de Tinca AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI HUSASĂU DE TINCA BH avizat
  9 2003 Comuna Batăr AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI BATĂR BH avizat
  10 2003 Comuna Căpâlna AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI CĂPÂLNA BH avizat
  11 2003 Comuna Tinca AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI TINCA BH avizat
  12 2003 Comuna Cefa AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI CEFA BH avizat
  13 2004 Composesorat Piatra Hajlosar AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ A COMPOSESORATULUI PIATRA HAJLOSAR MM avizat
  14 2004 Comuna Arieşeni STUDIU DE TRANSFORMARE A PĂŞUNII ÎMPĂDURITE PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI ARIEŞENI AB avizat
  15 2004 Comuna Culciu AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI CULCIU SM avizat
  16 2004 Comuna Poşaga AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI POŞAGA AB avizat
  17 2004 Comuna Sanislău AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI SANISLĂU SM avizat
  18 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A ORAŞULUI RECAŞ TM avizat
  19 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI NOŞNIŢA NOUĂ TM avizat
  20 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI DENTA TM avizat
  21 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI PIETROASA TM avizat
  22 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI CURTEA TM avizat
  23 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI MARGINA TM avizat
  24 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A ORAŞULUI FĂGET TM avizat
  25 2006 R.P.L. O.S. STEJARUL R.A. AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI CRICIOVA TM avizat
  26 2006 Comuna Vama AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI VAMA SM avizat
  27 2006 Comuna Lăzăreni AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI LĂZĂRENI BH avizat
  28 2007 Comuna Poienile Izei AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI POIENILE IZEI MM avizat
  29 2007 Comuna Şieu AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI ŞIEU MM avizat
  30 2007 Comuna Rozavlea AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI ROZAVLEA MM avizat
  31 2007 Composesorat Cerbul AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ A COMPOSESORATULUI CERBUL AB avizat
  32 2008 Composesorat Urbarialiştilor Câmpeni AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ A COMPOSESORATULUI URBARIALIŞTILOR CÂMPENI AB avizat
  33 2008 Comuna Ieud AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI IEUD MM avizat
  34 2008 Comuna Certeze AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI CERTEZE SM avizat
  35 2008 Composesoratul Arada AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ A COMPOSESORATULUI ARADA AB avizat
  36 2009 Comuna Gârda de Sus AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI GÂRDA DE SUS AB avizat
  37 2009 Comuna Sohodol AMENAJAMENTUL PĂDURII DE FOLOSINŢĂ FORESTIERĂ AFLAT ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI SOHODOL AB avizat
  Îmbunătăţiri funciare
  1 2003 Ocolul Silvic Bănia LUCRĂRI DE CULTURĂ ŞI REFACEREA PĂDURILOR CS definitivat
  2 2007 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PRIN IMPĂDURIRI PE TERENURI DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE „CARIERĂ BUTA, CARIERĂ BOLOMIR, HALDA POIANA MARE, HAKDA ŞESUL ŞERBANILOR, CARIERA GALBENA, TEREN FUNICULAR ”, COMUNA URICANI, JUD HUNEDOARA HD avizat
  3 2007 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PRIN IMPĂDURIRI PE TERENURI DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE „CINCIŞ CERNA”, COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUD HUNEDOARA HD avizat
  4 2007 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PRIN IMPĂDURIRI PE TERENURI DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE „ZĂBAL”, COMUNA BOZOVICI, JUD CARAŞ SEVERIN CS avizat
  5 2007 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PRIN IMPĂDURIRI PE TERENURI DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE „VIRCIPRAU”, COMUNA BOZOVICI, JUD CARAŞ SEVERIN CS avizat
  6 2010 Consiliul Judeţean Timiş ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE CENAD TM avizat
  7 2010 Consiliul Judeţean Timiş ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE PARŢA TM avizat
  8 2010 Oraşul Gătaia ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE CONSTITUITE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE GĂTAIA TM avizat
  Drumuri Forestiere
  1 2011 Comuna Bănia PROIECT TEHNIC DRUM FORESTIER ÎN LUNGIME DE 15,3KM CS colaborator
  Documentaţii de scoatere din Fond Forestier
  1 2010 Comuna Călineşti Oaş 1. DOCUMENAŢIE DE SCOATERE DIN FOND FORESTIER;
  2. ÎNTOCMIREA STUDIULUI PEDOSTAŢIONAL PENTRU SUPRAFAŢA DE PĂŞUNE NECESARĂ SCHIMBULUI ÎN ECHIVALENŢĂ PENTRU SCOATEREA DIN FOND FORESTIER
  SM predat la beneficiar
  Documentaţii de schimbare a categoriei de folosinţă
  1 2010 Comuna Certeze DOCUMENTAŢIE PRIVIND SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ FORESTIERA PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI “DRUM FORESTIER BORCUTUL TÂLHARILOR” SM colaborator
 • De-a lungul timpului ne-am ghidat activitatea după câteva principii primordiale, ce stau la baza dezvoltării unei societăţi solide:
  • Corectitudine;
  • Calitatea lucrărilor executate;
  • Respectarea termenelor contractuale;
  • Respectarea drepturilor beneficiarului lucrărilor;
  • Transparenţa lucrărilor executate.
 • S.C. OMNI S.R.L  asigură executarea unor lucrări de calitate, printr-un personal bine calificat, cu experienţă în domeniu şi foarte adaptabil şi transparent la cerinţele beneficiarului, dar şi printr-o dotare tehnică de excepţie, care îi permite executarea unor lucrări la standarde superioare:
  • Baze de date uşor accesibile (pentru beneficiar);
  • Hărţile executate în sistem GIS* şi furnizarea coordonatelor în sistem de proiecţie STEREOGRAFIC 1970*;
  • Posibilitatea urmăririi îndeaproape a lucrărilor executate în cadrul amenajamentelor silvice;
  • Deviza noastră este "Calitate nu cantitate";
sediu_firma2
 • În prezent societatea dispune de 1 punct de lucru, de un personal cu experienţă (7 angajaţi permanent) cu înaltă calificare în domeniu, cu studii superioare (experţi, şefi de proiect, ingineri).
 • Dotarea tehnică a societăţi este modernă dispunând de urmatoarele echipamente:

Nr. crt. Denumire
utilaj/echipament/instalaţie
U.M. Cantitate
1. Calculator Buc. 5
2. Laptop Buc. 2
3. Ploter Canon BJ 3000 (A4-A0) Buc. 1
4. Copiator Canon Buc. 1
5. Imprimantă (A4) Buc. 2
6. GPS Garmine Buc. 2
7. Staţie totală Leica TC 407 + accesorii Buc. 1
8. GPS Leica SR 20 + accesorii Buc. 2
9. Busolă topografică+accesorii Buc. 1
10. Teodolit+accesorii Buc. 1
11. Clupă Buc. 3
12. Dendrometru Buc. 5
13. Planimetru Buc. 2
14. Husqvarna Buc. 1
15. Daihatsu Terrios - 4x4 Buc. 1
16. Renault Megane Buc. 1
17. Dacia Super Nova Buc. 1
18. Tractor  U.T.B. U 650 Buc. 1

colectiv1 colectiv2
 • Începând din anul 2010 şi până la finele anului 2011, societatea noastră derulează prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, proiectul „Dezvoltarea S.C. OMNI S.R.L. Timişoara prin dotarea cu echipamente de specialitate, în condiţii de competitivitate şi înaltă performanţă economică şi tehnic-inovatoare, care are ca scop final dotarea societăţii noastre cu echipamente tehnice de specialitate de ultimă generaţie(calculatoare, staţii totale, GPS, laptop-uri, multifuncţionale, plotter/scaner/copiator, licenţe software, etc.), echipamente ce vor poziţiona societatea noastră printre societăţile cele mai bine dotate din domeniu.